Ελληνικά | English
1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2012 - 31/12/2012 - 17η Εταιρική Χρήση (μορφή αρχείου .pdf)
 
Tηλ. Κέντρο: 800 11 42 42 42
Τηλ. : 2105570069
Τηλ. : 2109848970
Κιν. : 6976999002
Fax1: 2105573205
Fax1: 2109837262
E-mail: